Posilňovňa bude v nedeľu zatvorená

Vážení občania! Dňa 03. júla 2022 (nedeľu), bude posilňovňa z technických príčin zatvorená.  Ďakujeme za pochopenie. ...

Voľba hlavného kontrolóra

Vážení občania.  Obecné zastupiteľstvo v Soli uznesením č. 309/2022 zo dňa 22. 6. 2022 vyhlasuje v zmysle § 18a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc ...

Obecné slávnosti “Pred svatim Janom”

Dňa 19. júna 2022 sa v obci uskutočnili obecné slávnosti „Pred svatim Janom“, ktoré majú v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Krásne, slnečné počasie od skorého rána už ...

Schválený Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Vážení občania! Predkladáme Vám Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021.  Viac na: zaverecny ucet ...

Schválené VZN č. 55/2022

Vážení občania!  Predkladáme Vám schválené  VZN č. 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pô ...

Zmeny a doplnky č. 2 – Územný plán obce Zámutov

Obstarávateľ – Obec Zámutov – predložil na Okresný úrad Vranov n. T. – odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Zme ...

Brigáda členov SZZP v Soli

Na výzvu výboru SZZP v Soli týkajúcu sa brigády v obci, kladne zareagovalo 11 členov. Títo sa v piatok 27. mája 2022 o 9.00 hod. stretli pred obecným úradom. Ich úlohou bolo natrieť zábra ...

Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Obec SOĽ sa pripája k štrajkovej pohotovosti   Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj obec SOĽ, ako člen Z ...

Odovzdanie defibrilátora

Malý prístroj s veľkou silou od zdravotnej poisťovne Dôvera máme už aj v našej obci. S AED môžete pomôcť pri záchrane života skôr, ako dorazí k pacientovi po kolaps ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania! Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov.&nb ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...