Pozvánka na stretnutie so seniormi

Milí naši seniori……. srdečne vás pozývame na kultúrno-spoločenské posedenie,  ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2019 o 15.00 hod. V kultúrnom programe vystúpia deti zo ...

Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule

Vážení občania,  MATICA SLOVENSKÁ, Obec Soľ a Miestny odbor MS v Soli vás pozývajú  na odhalenie pamätnej tabule,  ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2019 o 14.00 hod. pr ...

Pozvánka na zápas FK SOĽ

Vážení občania,  Futbalový klub SOĽ vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 27. 10. 2019 o 14.00 hodine  – DOSPELÍ  FK NIŽNÝ HRUŠOV – FK SOĽ Futb ...

Projekt “Poďte si čítať”

Vážení občania,  Obecná knižnica v Soli sa tohto roku uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia s projektom s názvom “Poďte si čítať” v programe Akvizícia ...

Burza kníh v obecnej knižnici

Vážení občania,  Obecná knižnica v Soli vás pozýva na B U R Z U    K N Í H. ...