Verejná vyhláška – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Zámutov

Obec Zámutov ako navrhovateľ podala dňa 19. 02. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: “Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov” – (2. eta ...

Pozvánka na zápas FK SOĽ

Vážení občania,  Futbalový klub SOĽ vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 05. 08. 2020 o 16.30 hodine  – DOSPELÍ MŠK Slavoj Spišská Belá – FK SOĽ. ...

Letný tábor so SZUŠ Jastrabie n. T.

Deti začali prázdniny letnou umeleckou školou. Na tri prázdninové dni od 6. do 8. júla 2020 pripravili učitelia SZUŠ Jastrabie nad Topľou letnú umeleckú školu pre deti od 6 do 15 rokov. V ...

Pandémia vírusu COVID-19 ešte neskončila…

Vážení občania, Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna  otvorili prichádzajúcim z krajín, ktoré konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa bezpečn ...

Žiadosť o vyplnenie dotazníka

Vážení občania, prosíme Vás o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy v Prešovskom ...