Divadlo KĽUD – pozvánka na predstavenie

Vážení občania,  srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie Divadla KĽUD.  ...

Majstrovský futbalový zápas

Vážení občania! Futbalový klub Soľ Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas.    ...

Smútočné oznámenie

Vážení občania,       ...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. a) zákona č. ...

Verejná vyhláška – Výstavba nájomných bytov v obci Soľ

Vážení občania. Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, IČO 00332861 podala dňa 24. 08. 2022 žiadosť o stavebné povolenie stavby: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ – Lokalita L6.  Okres ...

Výstavba nájomných bytov v obci Soľ – Lokalita L6, SO 02 Prístupová komunikácia v k. ú. Soľ

Vážení občania. Obec Soľ, Soľ 161, 094 35  Soľ podala dňa 24. 8. 2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ – Lokalita L6, SO ...

Informácia o voľných pracovných miestach v Bukóze Holding, a. s. Vranov n. T.

Vážení občania! Bukóza Holding, a. s. Vranov n. T. informuje o voľných pracovných miestach.  ...

Inflačná pomoc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 €, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, en ...

Brigáda členov SZZP v Soli

Na výzvu výboru SZZP v Soli týkajúcu sa brigády v obci, kladne zareagovalo 11 členov. Títo sa v piatok 27. mája 2022 o 9.00 hod. stretli pred obecným úradom. Ich úlohou bolo natrieť zábra ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania! Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov.&nb ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...