RÚVZ Vranov n. T. – zákaz vykonávania všetkých podujatí v obci Soľ

Vážení občania,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vydal z ...

Verejná vyhláška RÚVZ Vranov nad Topľou

Vážení občania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoren ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 26.04.2019 (piatok) o 17.00 hod. sa v Kultúrnom dome (kolkáreň) uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac na: Pozvánka na OZ 26.04.2019 ...

Pozvánka na zápas FK SOĽ

Vážení občania,  Futbalový klub SOĽ vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu 28.04.2019 o 16.00 hodine  – DOSPELÍ FK SOĽ – MŠK SPIŠSKÉ PODHRADIE Z ...