Pozvánka na fašiangovú zabíjačku

Vážení občania! srdečne Vás pozývame na “Fašiangovú obecnú zabíjačku”, ktorá sa uskutoční dňa 11. februára 2023 so začiatkom o 12.00 hod. v Kultúrnom dome v Soli. ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 08. februára 2023 (streda) o 17.00 hod. sa v zasadačke OcÚ uskutoční zasadnutie  Obecného zastupiteľstva. Viac na: Pozvánka na zasadnutie OZ ...

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023

Vážení občania!  Predkladáme Vám schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soľ na I. polrok 2023.  Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2023 ...

Návrh VZN č. 59/2023 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č.  59/2023 ktorým sa ruší VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov vrátane zmien a doplnkov VZN č. 3 ...

Návrh VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaď. pôsobnosti obce Soľ

Vážení občania! Predkladáme Vám návrh VZN č. 58/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ.  Viac na: Návrh VZN 58/20 ...

Výsledky REFERENDUM

SPOLU okrsok č. 1 a 2 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1865 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 390 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 390 Počet platných hla ...

Od 1. februára sa menia ceny lístkov v SAD-kách

Prešovský samosprávny kraj zverejnil informácie o zvýšení cien cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave SAD od 1.2.2023. OD 1. FEBRUÁRA SA MENIA CENY LÍSTKOV V SAD-K ...

SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Vážení občania. SZUŠ Jastrabie nad Topľou v septembri predstavila žiakom Základnej školy Soľ pestrosť umenia – tanečné štýly a výtvarné techniky spôsobom, ktorý si mohli ...

Dom ľudových tradícií Zámutov

Malé, no útulné súkromné múzeum tradičnej ľudovej kultúry, kde sa pri prehliadke presuniete späť o minimálne 100 rokov a nazriete do života našich predkov.  Múzeum ponúka bohatú ...

Kompostéry na bioodpad

Obecný úrad Vám ponúka na predaj kompostéry na bioodpad o objeme 400l resp. 900l. Občan si môže zakúpiť kompostér s 50% zľavou.  ...

Nahlásenie utečencov z Ukrajiny

Obecný úrad žiada občanov, ktorí ubytujú utečencov z Ukrajiny vo svojich rodinných domoch, aby ich nahlásili na obecnom úrade v termíne do 10.00 hod. v deň ubytovania, resp. nasledujúci d ...

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Vážení občania! Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie p ...

Vytriedenie komunálnych odpadov za rok 2021

Vážení občania! Podľa zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákono ...

Zákaz “podomového predaja” v obci

Vážení občania! Po našej obci sa pohybujú tzv. “podomoví predajcovia”, ktorí majú nekalé zámery obohatiť sa na úkor iných, hlavne starších a osamelo žijúcich občanov.&nb ...

SMS služba a e-mail služba zdarma pre občanov.

Vážení občania, služba SMS a e-mail rozhlas je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou krátkych t ...

Reklamné predmety s obecným erbom

Vážení občania, opäť k Vám prichádzame s novinkou. Určite ste sa niekedy ocitli v situácii, keď ste chceli rodine, známym, kamarátom podarovať niečo, čo by im pripomína ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...