Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 21. septembra 2020 (streda) o 17.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Soli  uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva Viac na: Pozvánka na OZ ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 15. 10. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...

Africký mor ošípaných

Vážení občania,  v nadväznosti na stúpajúce šírenie sa ochorenia afrického moru ošípaných a zaznamenané pozitívne nálezy AMO u diviakov v okrese Vranov n. T. je povinná registrá ...

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania,  ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 198 bytov a pokračujeme ďalej.  ...