Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Vážení občania. 

Predkladáme Vám schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024. 

Viac na: Schválený plán kontrolnej činnosti_1_2024_Soľ