Hodnotiaci dotazník v MŠ Soľ

Vážení občania.

V školskom roku 2022/2023 boli na aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Soľ čerpané prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Program aktualizačného vzdelávania vypracovala a zrealizovala organizácia EDUSTEPS, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník. V súlade s § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 škola spracovala výsledky hodnotiaceho dotazníka.

VÝSLEDKY HODNOTIACEHO DOTAZNÍKA AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA

Hodnotiaci dotazník aktualizačného vzdelávania