Verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou
Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (11.10.2019)
______________________________________________________________________________________________
Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (02.10.2019)
__________________________________________________________________________________________________________
Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (23.08.2019)

——————————————————————————————————-

Výzva na predloženie CP- SP- ZD Soľ (15.08.2019)
_
________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie cenových ponúk – rekonštrukcia budovy obecného úradu – výmena vnútorných dverí (03.06.2019)
__________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce (16.04.2019)
_________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (20.11.2018)
_________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (15.08.2018)

_______________________________________________________________

Oznámenie o zrušení VO (13.08.2018)

_______________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné práce – vo (21.06.2018)

________________________________________________________________________