Verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou
Výzva na predloženie cenovej ponuky (10.12.2020)

Výzva na predloženie cenovej ponuky (08.12.2020)

Výzva na predloženie cenovej ponuky (30.11.2020)

zva na predloženie cenovej ponuky (16.10.2020)

Výzva na predloženie cenovej ponuky (09.06.2020)

……………………………………………………………………………………………………………….

Výzva na predloženie cenovej ponuky (11.11.2019)
——————————————————————————————————————————-
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (28.10.2019)
——————————————————————————————————————————-
Výzva na predloženie cenovej ponuky (22.10.2019)
________________________________________________________________________________

Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (11.10.2019) – zrušená dňa 22.10.2019
______________________________________________________________________________________________
Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (02.10.2019)
__________________________________________________________________________________________________________
Výzva na zverejnenie cenovej ponuky (23.08.2019)

——————————————————————————————————-

Výzva na predloženie CP- SP- ZD Soľ (15.08.2019)
_
________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie cenových ponúk – rekonštrukcia budovy obecného úradu – výmena vnútorných dverí (03.06.2019)
__________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce (16.04.2019)
_________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (20.11.2018)
_________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce – VO (15.08.2018)

_______________________________________________________________

Oznámenie o zrušení VO (13.08.2018)

_______________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné práce – vo (21.06.2018)

________________________________________________________________________