RÚVZ Vranov n. T. – zákaz vykonávania všetkých podujatí v obci Soľ

Vážení občania,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vydal z ...

Verejná vyhláška RÚVZ Vranov nad Topľou

Vážení občania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vydal Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoren ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 26.04.2019 (piatok) o 17.00 hod. sa v Kultúrnom dome (kolkáreň) uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac na: Pozvánka na OZ 26.04.2019 ...

Voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.sol@slova ...

Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor  Vám  oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodár ...