Ústredie sociálnej poisťovne informuje

Vážení občania, sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), ...

Nové opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu

Vážení občania,  vláda SR vyhlásila nové opatrenia súvisiace sa so šírením koronavírusu: Povinnosť nosiť rúško všade, mimo svojho bydliska. Obchody s potravinami a drogérie bud ...

Opatrenia obce v súvislosti s COVID – 19 a Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť

Obec Soľ  žiada obyvateľov o dodržiavanie základných hygienických návykov, najmä o dôkladné umývanie rúk, ktorým môžu zabrániť šíreniu COVID-19 a ďalších respiračných och ...

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení občania,  z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu (COVID-19) a v zmysle záverov ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 prijímame následovné opatrenia: obmedzuj ...

Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.

Vážení občania, pri nájme poľnohospodárskej pôdy vznikajú nájomcom povinnosti. Viac na: Tabuľka + oznámenie ...