Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Vážení  občania,  predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Viac na: Navrh Zaverecny ucet 2019 ...

Zariadenie na úpravu a spracovanie ostatných odpadov – Rameko, s.r.o.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-upravu-spracovanie-ostatnych-odpadov-zvysenie-zhodnocova ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 03. 06. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...