Testovanie v obci na COVID-19 dňa 10. apríla 2021

Vážení občania,  dňa 10. apríla 2021 sa v obci uskutoční testovanie. Online prihlasovanie: https://services.bookio.com/obec-sol/widget?lang=sk   ...

Pokračovanie v prevádzke MŠ Soľ od 01. 04. – 09. 04. 2021

Vážení občania,  z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie zriaďovateľ MŠ rozhodol o pokračovaní  prevádzky materskej školy len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezen ...

Oznámenie o prerušení prevádzky základnej školy

Vážení občania,  z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v obci zriaďovateľ Základnej školy Soľ 53 rozhodol o prerušení prevádzky základnej školy v termíne od 08. 03. 202 ...

Opatrenia platné od 3. marca 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...