Upozornenie – výskyt afrického moru ošípaných v drobnochovoch na území SR

Vážení občania! Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v drobnochovoc ...

Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor  Vám  oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodár ...

SPP -Distribúcia informuje

Vážení občania! Spoločnosť SPP – distribúcia, prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku oznamuje svojim zákazníkom, viac na odkaze: SPP – OZNAM ...