Zákaz vychádzania platný od 24. 10. 2020

Vážení občania,  na území celej SR platí od soboty  24. 10 2020 do nedele 01. 11. 2020 zákaz vychádzania.  Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu: v čase od ...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – aktualizácia k 15. 10. 2020

Vážení občania,  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR a v súlade so závermi z rokovani ...

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania,  ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval štvrtý mesiac elektronického sčítania domov a bytov. Máme sčítaných 198 bytov a pokračujeme ďalej.  ...

Vyhlásenie núdzového stavu od 1. októbra 2020

Vážení občania! Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 1. októbra 2020  N Ú DZ O V Ý    S T A V na obdobie 45 dní.  Viac na: Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlás ...