Opatrenia platné od 10. júna 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Návrh Prevádzkového poriadku zberného dvora

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Prevádzkového poriadku zberného dvora.  Viac na: PP Zberný dvor Soľ výveska ...

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 62 ods. 6 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. Viac na: Oznámenie o voľnom prac. mie ...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.  Viac na: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. ...

Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Vážení občania,  predkladáme Vám návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.  Viac na: Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za ...