Opatrenia platné od 8. septembra 2021

Vážení občania! Vláda SR prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5. ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o ...

Dražobná vyhláška

Vážení občania,  Exekútorský úrad Prešov – JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov, vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti v súlade s § 140 a nasl. ...

Opatrenia na tlmenie afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov n. T. príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ...

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 – informácia

Vážení občania,  informáciu ohľadom úrovne vytriedenia odpadov v roku 2020 si môžete pozrieť TU : Obec Soľ – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ...