VZN č. 50/2020 ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ

Vážení občania,  predkladáme Vám VZN č. 50/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby Obcou Soľ.  Viac na: VZN 50 2020 ktorým sa mení a d ...

Verejná vyhláška – Obec Soľ L1a, L1b – smer Rudlov – preložka VN vedenia

Vážení občania.  Obec Soľ ako stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebn ...

Výberové konanie – Komunitné centrum Soľ

Vážení občania,  poskytovateľ  sociálnej služby v komunitnom centre, Obec Soľ, Soľ 161, 094 35  Soľ vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné ...

SODB 2021

Obecný úrad v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky absolvoval sčítanie domov a bytov.   K 11. 01. 2021 máme sčítaných všetkých  525 domov a bytov.  ...

Úprava úradných hodín na obecnom úrade

Vážení občania,  z dôvodu šírenia respiračného ochorenia COVID-19 dochádza k úprave úradných hodín pre verejnosť.  ...