Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 01.03.2018 (piatok) o 17.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac na: Pozvánka OZ 1.3.2019 ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2019

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 42/2019 o podmienkach držania psov, ktorého úplné znenie je uvedené v prílohe. Návrh VZN č. 42 o podmienkach držania psov ...

Voľby prezidenta SR – oznámenie

OZNÁMENIE E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: ocu.sol@slova ...

Oznámenie OÚ Vranov n/T – pozemkový a lesný odbor

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor  Vám  oznamuje, že podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodár ...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Vážení občania! predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 20 ...