Aktuálne novinky

Adventný veniec 2018

Adventný veniec  Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a komunálnom odpade

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soľ, ktorého úplné znenie je ...

Oznam Agrodružstva v Soli

Vážení občania! Agrodružstvo v Soli Vám oznamuje: viac na:  Výdaj obilia 2018 ...

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Vážení občania! Dňa 14.12.2018 o 08.00 hod. sa v obci  Soľ uskutoční zber nefunkčných elektrospotrebičov, viac na odkaze: H+EKO s.r.o. zber elektrospotrebičov ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa(ky) materskej školy v Soli

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Vážení občania! V prílohe Vám predkladáme žiadosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou o povinnej registrácii chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu. Vi ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie