Aktuálne novinky

Návrh Všeobecne záväzného nariadeni ...

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 35/2017, ktorým sa mení VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorého úplné znenie je uvede ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Vyvesené: 12.10.2017 Dátum zvesenia: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín (2) Vyvesené: ...

Výberové konanie KC

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“ na deň 09.11.2017, v ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ Oznámenie o strategickom dokumente_SEA_SOL_ZaD_2_UPNO Územný plán obce Soľ – návrhy ...

Futbalová nedeľa

Futbalový klub Soľ pozýva svojich fanúšikov a všetkých priaznivcov futbalu na futbalový zápas hráčov DOSPELÍ IV. LIGA SEVER v nedeľu 29.10.2017 o 14:00 hod. medzi FK SOĽ – FC PIVOV ...

UPOZORNENIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ ...

Stomatologická pohotovostná služba

  Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude vykonávaná od 01.0 ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie