Aktuálne novinky

Zmena otváracích hodín Slovenskej po ...

  Vážení občania! Slovenská pošta Soľ oznamuje občanom zmenu otváracích hodín: 15.11.2017 (streda) od 08:30 hod. – do 11:00 hod.    od 13:15 hod. – do 17:00 hod. 16. ...

Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

OBEC SOĽ, Obecný úrad Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 00332861, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 283/2017 zo dňa 10.11.2017, v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zák ...

Výberové konanie KC

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza“ na deň 29.11.2017, v ...

Triedime odpad

Vážení občania, Obec Soľ, na základe zistenia o tom, že sa v obci vytvárajú nelegálne skládky biologicky rozložiteľného odpadu (orezané konáre stromov, lístie, pokosená tr ...

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ

Obec Soľ oznamuje verejnosti: Rozhodnutie OU Odbor starostlivosti o životné prostredie Vranov nT Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Soľ Oznámenie o strategickom ...

UPOZORNENIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ ...

Stomatologická pohotovostná služba

  Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude vykonávaná od 01.0 ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie