Aktuálne novinky

Zverejnenie zámeru priameho predaja maj ...

Obec Soľ so sídlom Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 332861 v zmysle §9a ods.1 písm. c), ods.2 a ods.5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v s ...

Všeobecné záväzné nariadenie č. 29/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 29/2017 o používaní a ochrane obecných symbolov, schválené Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 26.04.2017, ktorého úplné znenie je ...

Futbalová nedeľa

Futbalový klub Soľ pozýva svojich fanúšikov a všetkých priaznivcov futbalu na zápas: žiakov  v sobotu 29.04.2017 o 13:00 hod. medzi FK Soľ – FK Sedliská  a dorastencov v sob ...

Veľkonočná výzdoba obce

Veľkonočnú atmosféru našej obce oživila výzdoba jej centra nadrozmerným veľkonočným vajíčkom a zajacom. Vajíčko zhotovené z fasádneho polystyrénu dosahuje výšku 2,1 m a&n ...

Autobusové spojenie smer Soľ – Vranov nad Topľou – Zmena od 11.12.2016

Smer VRANOV n/T, HUMENNÉ,MICHALOVCE, TREBIŠOV. Nasledujúce autobusové spojenie platí od 11.12.2016 do 09.12.2017. Smer BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, PREŠOV, VYSOKÉ TATRY Nasledujúce aut ...

Vlakové spojenie z/do obce

Nasledujúce vlakové spojenie platí od 11.12.2016 do 10.12.2017.   ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie