Aktuálne novinky

Pozvánka na výstavu exotického vtáct ...

Zmena otváracích hodín v obecnej posilňovni.

Vážení občania! V sobotu, dňa 23.09.2017 a v nedeľu, dňa 24.09.2017 bude obecná posilňovňa  zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.     ...

UPOZORNENIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania! Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľ ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 32/2017 – o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kamp ...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá VZN č. 33/2017  – o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov, schválené Obecným zastupiteľstvom v Soli dňa 08.0 ...

Stomatologická pohotovostná služba

  Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude vykonávaná od 01.0 ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – OZNAMY

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.sol@slovanet.sk   ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť Slažanský Dušan Slažanská Emma     ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie