Aktuálne novinky

Fašiangová obecná zabíjačka

Adventný veniec 2017

Adventný veniec Pre veriacich má adventné obdobie predovšetkým duchovný obsah – je prípravou na slávny príchod Krista. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventn ...

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR: ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...

Vážení občania! V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2018 dochádza k zmene vo výške správnych poplatkov na matričnom úrade. Viac informáci ...

Výberové konanie TSP

Obec Soľ vyhlasuje výberové konanie  v rámci implementácie národného projektu ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítR ...

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácnosti – rok 2018

Stiahnuť – Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2018 ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Udialo sa
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie