Aktuálne novinky

Pozvánka na koncert Ťaskovci

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Vážení občania! Dňa 14.12.2018 o 08.00 hod. sa v obci  Soľ uskutoční zber nefunkčných elektrospotrebičov, viac na odkaze: H+EKO s.r.o. zber elektrospotrebičov ...

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ

Vážení občania! Dňa 07.12.2018 (piatok) o 17.00 hod. sa v jedálni ZŠ Soľ uskutoční Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac na: Ustanovujúce 7.12.2018 – pozv ...

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa(ky) materskej školy v Soli

Obec Soľ v zastúpení starostom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Vážení občania! V prílohe Vám predkladáme žiadosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Vranove nad Topľou o povinnej registrácii chovu ošípaných pre vlastnú spotrebu. Vi ...

Výsledky volieb

Vážení občania, predkladáme Vám výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Soľ viac na: Výsledky volieb starostu v obci Soľ Výsledky volieb poslancov OZ v obci Soľ   ...

Október – mesiac úcty k starším

Posedenie s dôchodcami Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty k starším, tým skôr narodeným, je to čas, kedy sa vo väčšej miere stretávajú naši starší ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie