Aktuálne novinky

Výsledky volieb

Vážení občania, predkladáme Vám výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Soľ viac na: Výsledky volieb starostu v obci Soľ Výsledky volieb poslancov OZ v obci Soľ   ...

Verejná vyhláška – vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Vážení občania! Obec Soľ ako stavebný úrad doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou ,,Rozhodnutie č. UK Soľ-2018/292 – 1880 – 04 Pa  zo dňa 12.10.2018″ ...

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Vážení občania! Obec Soľ Vás srdečne pozýva na slávnostné posedenie pri príležitosti  MESIACA ÚCTY K STARŠÍM     ...

Guľáš majster 2018

Predposledná septembrová sobota patrila aj tento rok súťaži vo varení guľáša pod názvom „GUĽÁŠ MAJSTER“ o putovný pohár starostu obce. Súťaž vo varení guľáša prebiehala ...

Záverečné stanovisko – Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020

Vážení občania! Obec Soľ Vám na požiadanie poskytne k nahliadnutiu, (prípadne k možnosti urobiť výpisy, odpisy, kópie) záverečné stanovisko strategického dokumentu: ,,Program odpadové ...

Výročie SNP

Dňa 28. augusta 2018 sa uskutočnil pietny akt kladenia venca na pamätnú tabuľu pri príležitosti 74. výročia SNP.   Odbojovej činnosti za obec Soľ sa v roku 1944 zúčastnili naši obč ...

Oznam Agrodružstva v Soli

Vážení občania! Agrodružstvo v Soli Vám oznamuje: viac na:  Výdaj obilia 2018 ...

Ordinačné hodiny

Vážení občania, MUDr. Martin Popaďák, všeobecný lekár pre dospelých, oznamuje ordinačné hodiny,  viac na: Oznam ordinačných hodín       ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie