Aktuálne novinky

Stomatologická pohotovostná služba

  Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude vykonávaná od 01.0 ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 32/2017

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 32/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampa ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – OZNAMY

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.sol@slovanet.sk   ...

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania, chceli by sme Vás informovať, že v obci Soľ Soľ 0, Komunitné centrum Soľ 47, DOM SMÚTKU bude v termíne 05. september 2017 od 07:50 h do 17:00 h prerušená distribúc ...

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obec Soľ upozorňuje nasledovných občanov, že im má byť doručená písomnosť Berta Jozef 1994 Slažanský Dušan   ...

HLASUJTE S COOP JEDNOTOU

Vážení občania,  projektom ,,Program podpory lokálnych komunít“ obec môže získať finančné prostriedky od partnerov Nadácie COOP JEDNOTY na jeden v prílohe opísaných projekto ...

Futbalová nedeľa

Futbalový klub Soľ pozýva svojich fanúšikov a všetkých priaznivcov futbalu na futbalový zápas hráčov DOSPELÍ IV. LIGA SEVER v nedeľu 27.08.2017 o 16:00 hod. medzi Sokol Ľubotice – ...

Verejná vyhláška – územné konanie

OZNÁMENIE o začatí územného konania o umiestnení stavby ,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ“ verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania  s ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie