Aktuálne novinky

Poďakovanie starostu občanom

erb

Vážení občania! V sobotňajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom, kto Vás bude počas nasledujúceho volebného obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo veden ...

Prerušenie distribúcie elekriny

elektrina

Dňa 2. december 2014 od 8:20 h. do 15:00 h. bude: v obci Soľ – hlavná cesta od č.d. 16 po koniec obce (smer obec Hlinné), ulica Rudľov a ulica na Kamenec (od Hlavnej cesty po č.d. 74 ) p ...

Vlakové spojenie z/do obce

vlak

Odchod Druh vlaku Číslo vlaku Z DO Poznámky 3:52 Os 9102 Humenné Prešov B 4:19 Os 9104 Vranov n/T Prešov 33 6:32 Os 9106 Humenné Prešov 8:19 Os 9108 Humenné Prešov 10:19 Os 9110 Humenné Pre ...

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na mesiac november 2014 vo Vranove nad Topľou

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Október – Mesiac úcty k starším

p1080403

Dňa 23. októbra 2014 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Soli posedenie s dôchodcami, pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.  Aj v tomto roku si žiaci zo ZŠ v Soli pod vedením p. učite ...

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

komunalne-volby-obce-starosta

Miestna volebná komisia v Soli  podľa  § 23  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre voľby starost ...

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

komunalne-volby-obce-starosta

Miestna volebná komisia v Soli  podľa  § 18  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre voľby poslanc ...

Kandráčovci

Kandráčovci

V nedeľu 26. novembra 2014 sa v Kultúrnom dome obce Soľ uskutočnilo vystúpenie hudobnej skupiny Kandráčovci. Vystúpenie začalo o 15.00 hod. a Kandráčovci zaspievali okrem svojich známych ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie