Aktuálne novinky

Zmena v posilňovni

Obec Soľ informuje svojich občanov a širokú verejnosť, že  v nedeľu  22.04.2018 bude obecná posilňovňa zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. ...

Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe

Vážení občania! V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z., Vám predkladáme Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 764, ...

Stomatologická pohotovostná služba

  Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu budú vykonávať od 01.0 ...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 39/2018

Vážení občania, obec Soľ Vám predkladá návrh VZN č. 39/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Soľ Dodatkom č. 1 k VZN č. 23/2016 z 21.10.2016, k ...

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania! Oznamuje Vám prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.04.2018 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. Viac na odkaze: Prerušenie distribúcie elektriny ...

Burza Komunitného centra Soľ

Myšlienka pripraviť „Burzu“ starého šatstva, bytových doplnkov, obuvi, hračiek, domácich potrieb a rôznych maličkostí, ktoré spríjemnia život obyvateľom Soľ, skrsla po vzájomn ...

Veľkonočná výzdoba krášli našu obec V minulom roku sa po prvýkrát objavila v centre našej obce veľkonočná výzdoba. Pred rokom to bola nadrozmerná veľkonočná kraslica so šibajúcim z ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie