Aktuálne novinky

Oznámenie o prerokovaní návrhu územn ...

Vážení občania! Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesko ...

Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe

Vážení občania! V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z.z., Vám predkladáme Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 764, ...

Integrované obslužné miesto občana

Obec Soľ oznamuje, že od 02.11.2017 je na Matričnom úrade v Soli spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví matričný úrad v zmysle úradných hodín obecnéh ...

Vážení občania! V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2018 dochádza k zmene vo výške správnych poplatkov na matričnom úrade. Viac informáci ...

Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácnosti – rok 2018

Stiahnuť – Triedený zber a zber komunálneho odpadu z domácností – rok 2018 ...

Vlakové spojenie z/do obce

Nasledujúce vlakové spojenie platí od 10.12.2017 do 10.12.2018. Vlakové spojenia stiahnuť ...

Autobusové spojenia Zmena od 10.12.2017

Smer VRANOV n/T, HUMENNÉ,MICHALOVCE, TREBIŠOV. Autobusové spojenie platí od 01.01.2018 do 08.12.2018.       Smer BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, PREŠOV, VYSOKÉ TATRY Nasledujúce ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie