Aktuálne novinky

Žiacky futbalový turnaj

ŽFT-6

V sobotu 21.2.2015 sa v pretlakovej športovej hale vo Vranove nad Topľou uskutočnil futbalový turnaj žiakov. Do turnaja sa zapojilo celkovo 5 tímov z okolitých obcí. Okrem FK Soľ sa turnaja z ...

Prerušenie distribúcie elekriny

elektrina

Dňa 26. februára 2015 od 8:00 h. do 12:30 h. bude: v obci Soľ – úseky od č.d. 390 po futbalové ihrisko, od č.d. 360 po č.d. 294, od č.d. 294 po č.d. 20, po č.d. 270 a po č.d. 218 ...

Prechod na nový odorant zemného plynu

Odorant

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si dovoľuje oznámiť, že v obci Soľ bude meniť odorant zemného plynu, čo je zmes ...

Rozsah hodnotenia ÚP obce Soľ

obec123-1000x235

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu “Územný plán obce Soľ” vydaný Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu vo Vranove nad Topľou je  nasledovný: ...

Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby na mesiac február 2015 vo Vranove nad Topľou

lekáreň

Lekárenská pohotovostná služba po prerokovaní s MLeK podľa § 23 ods.1 pís. v zákona č.362/2011 bude poskytovaná nasledovne: Každá lekáreň je povinná tento rozpis dodržiavať. Zmeny ...

Stomatologická pohotovostná služba

stomatologia

UPOZORNENIE Oblastná komora zubných lekárov vo Vranove nad Topľou upozorňuje všetkých pacientov, že stomatologická LSPP, ktorá bola vykonávaná v priestoroch NsP Vranov n. T., je od 01.04.2 ...

Zumba opäť v Soli

zumba

Pre všetkých, ktorým chýba pohyb a zábava prinášame dobrú správu. Do našej obce sa opäť vracia Zumba. Kde??? Telocvičňa ZŠ Soľ Kedy??? Každý piatok o 19.00 hod. Prvá Zumba je naplá ...

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Soľ

obec123

V zmysle § 6 ods. 1 a 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Soľ, ako obstar ...

Staršie články nájdete v sekciách:
Úradná tabuľa
Aktuality
Užitočné informácie