Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025

Vážení občania!

Obstarávateľ

Prešovský samosprávny kraj
predkladá strategický dokument
 
“Program odpadového hospodárstva
Prešovského kraja na roky 2021 – 2025”

 

viac na: Program odpadového hospodárstva PSK 2021-2025