Kniha je pre každého

Vážení občania. 

V roku 2023 sa Obecná knižnica znovu uchádzala o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc na nákup nových kníh, a to projektom “Kniha je pre každého”