Obecná knižnica

Vypožičný čas pre verejnosť je nasledovný:

Pondelok 13.00 hod. 17.00 hod
Utorok 12.00 hod. 16.00 hod.
Štvrtok 12.00 hod. 16.00 hod.

e-mail: obecnakniznicasol@gmail.com

Putovná knižnica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
poskytla Obecnej knižnici v Soli tzv. putovnú knižnicu.
Ide o súbor 88 kníh z vranovskej knižnice, ktoré budú
k dispozícii našim čitateľom po dobu troch mesiacov, teda
do polovice januára. Účelom je rozšíriť ponuku obecnej
knižnice a poskytnúť čitateľom širšiu ponuku literatúry.
V tomto balíku sa nachádzajú knihy detské, náučné a beletria.
Pozývame Vás vybrať si z ponúkaných titulov.

Nové knihy v obecnej knižnici z vydavateľstva BUVIK

V mesiaci máj sme zakúpili ďalšie nové knihy do obecnej knižnice z vydavateľstva Buvik. Na uvedené knihy sme dostali zľavu 50%. Sú to tieto tituly:
Miroslav Masaryk – Asi budeme spolu chodiť
Miroslav Masaryk – Boli sme frajeri

Daniel Hevier – Nám sa ešte nechce spať
Jaroslava Blažková – Rozprávky z červenej ponožky
Mária Ďuríčková a Mária Števková – Ahoj hádanka
Krista Bendová – Brumlíčkove rozprávky
M.Prochasko – Kto nám z neba sype sneh
L.N.Tolstoj – Rozprávky a bájky
K.J.Erben – Panna z jabĺčka
Spevavé rozprávky
Miroslav Masaryk – Pán Stojka a myšička Sojka
Marie Voříšková – Čarovné pero
Príbehy Dona Quichota
Miroslav Válek – Do Tramtárie
Daniel Hevier – Básnička ti pomôže
Mária Ďuríčková – Poslali ma naši k vašim

Nové knihy v obecnej knižnici z vydavateľstva Albatros

Obecná knižnica v Soli získala v mesiaci máj 2019 sponzorský dar – 10 kníh od vydavateľstva Albatros Media v celkovej hodnote 111,50 Eur. Knihy sú určené najmä pre starší školský vek a mládež. Sú to tieto tituly:
Pete Johnson: Ako si vycvičiť rodičov
Tom O´Donell: Škrečkosaurus Rex a veverica Kong
Jenny Hanová: Navždy tvoja Lara Jean
Jenny Hanová: P.S. Stále ťa milujem
Jenny Hanová: Všetkým chalanom, ktorých som milovala
Stacy Greggová: Diamantový kôň
Lucy Coatsová: Beštie z Olympu – Správca stajní
Suzanne Collins: Hry o život
Suzanne Collins: Drozdajka
Suzanne Collins: Skúška ohňom
Za tieto knižky ďakujeme pani Michaele Gáboríkovej zo spoločnosti Albatros Media.
Veríme, že si nájdu miesto aj medzi našimi čitateľmi.

Prezentácia ZŠ Soľ
Kniha má svoje miesto a hodnotu aj v dnešnej dobe
V dnešnej dobe sa do popredia namiesto knihy dostáva najmä technika a jej vymoženosti, preto je veľmi dôležité, aby sme si pripomenuli, že aj kniha má pre nás veľkú hodnotu a stále je dôležitá. Hoci najmä mladí ľudia siahajú radšej po možnostiach, aké ponúka internet, kniha aj naďalej ostáva dôležitým zdrojom informácii. Kniha slúži aj na spestrenie voľného času, na oddych a zábavu, s knihou v ruke sa dostanete na miesta, kde ste nikdy neboli a zažijete také príbehy, ktoré by ste inak nezažili ani vo svojej fantázii. Dobrá kniha vie nielen potešiť, ale aj rozplakať.
Kým sa však kniha dostane k svojmu čitateľovi, musí prejsť veľmi dlhou cestou – od autora, ilustrátora, grafika, vydavateľa, redaktora, tlačiara – cez knižnice
a kníhkupectvá – k svojmu čitateľovi.
O význame knihy a procese jej vzniku sa mohli oboznámiť aj žiaci Základnej školy v Soli počas návštevy v Obecnej knižnici v rámci vyučovania, keď si pripomenuli mesiac marec ako mesiac knihy. Pani knihovníčka si pre jednotlivé triedy pripravila zaujímavú interaktívnu prezentáciu o tom, ako kniha vzniká, kto sa na jej vzniku podieľa, kým sa dostane do našich rúk.  Dôležité však je aj to, aby sme vedeli, ako sa ku knihám máme správať, aby sa nezničili. Žiaci boli oboznámení aj o tom, ako sa môžu stať členmi Obecnej knižnice
a čo všetko im obecná knižnica ponúka.
Veríme, že aj v dnešnej modernej dobe, keď pribúdajú elektronické knihy, nič nenahradí klasickú knihu a čitatelia budú po nej stále siahať.

 

Obecná knižnica Soľ

Čo Vám ponúka Obecná knižnica v Soli?
Hoci naša knižnica patrí medzi menšie knižnice, predsa sme radi, že ju v našej obci máme. Medzi jej čitateľov, okrem domácich, patria aj obyvatelia susedných obcí, napr. z Hlinného, Rudlova, Čaklova, Jastrabia.  V našej knižnici nájdete bohatú ponuku beletrie i náučnej literatúry pre deti aj pre dospelých.

Deti, poďte si čítať 
Hneď pri vstupe je pre deti pripravený detský kútik, kde si nájdu zaujímavé knižky staršieho i novšieho vydania. Nájdete tu knihy domácich i svetových autorov, ktorí svojimi dielami oslovujú detských čitateľov po celom svete, už od útleho detstva. Okrem rôznych príbehov pre chlapcov i pre dievčatá, rozprávkových kníh, Vám ponúkame aj náučné knihy, encyklopédie, ktoré Vám pomôžu spoznať náš svet i prírodu.

Kniha pre oddych i poučenie
Pre dospelých ponúkame bohatú paletu beletrie domácich i svetových autorov. Môžete si vybrať zo súčasných diel domácich a zahraničných autorov, ale aj starších diel, ktoré až dodnes oslovujú čitateľov. Ponúkame romány pre ženy, napínavé trilery, detektívky,
historické romány, klasiku.

     Naša knižnica ponúka aj náučnú literatúru pre dospelých každého druhu, a to:

 • jazykoveda (slovníky, jazykovedné diela, príručky)
 • cudzojazyčná literatúra (slovníky, cudzojazyčné knihy pre deti, dospelých)
 • encyklopédie rôzneho zamerania
 • geografia (cestopisy, krásy Slovenska i cudzích krajín, vesmír, planéta Zem…)
 • prírodovedná literatúra (flóra – starostlivosť o rastliny, okrasné rastliny, huby, domáce plodiny, pestovanie…; fauna – chovateľstvo jednotlivých druhov zvierat, rybárstvo, poľovníctvo…)
 • spoločenské vedy (rôzne tituly z psychológie, sociológie, pedagogiky, filozofie)
 • umenie (hudba, výtvarné umenie, folklór)
 • história (máme bohatú ponuku historických kníh mapujúcich rôzne obdobia ľudského života – starovek, stredovek, novovek; domáce i zahraničné dejiny; historické osobnosti, vojny, povstania, regionálne dejiny…)
 • technické vedy (matematika, fyzika, astronómia, elektrotechnika)
 • právnická a ekonomická literatúra
 • zdravoveda (choroby, zdravý životný štýl, cvičenie…)
 • gastronómia (domáca i zahraničná kuchyňa, kuchárske knihy)
 • na voľný čas (pre šikovné ruky, návody pre domácich majstrov)
 • náboženská literatúra a teológia
 • literatúra pre stredné školy, mimočítanková literatúra
 • poézia
 • detektívne romány
 • dobrodružná literatúra
 • sci-fi
 • knihy o športe
 • literatúra o dopravných prostriedkoch

     Knižničný fond sa v rámci možností snažíme dopĺňať o nové aktuálne tituly. V marci tohto roku naša knižnica získala cca 150 starších kníh z Hornozemplínskej
knižnice vo Vranove nad Topľou.

V knižnici to žije
S Vašou pomocou chceme dosiahnuť, aby to v našej knižnici žilo, aby sa knižky čítali a bol o ne záujem. Okrem výpožičnej služby plánujeme do budúcnosti rôzne besedy, stretnutia so spisovateľmi, aby Vám oni sami priblížili svoje diela. Deti sa budú môcť stretávať na tvorivých dielňach v knižnici, či na tematických čítaniach.  O všetkých týchto a podobných doplnkových aktivitách Vás Obecná knižnica bude včas informovať.

Tešíme sa na Vás
Srdečne Vás všetkých pozývame do našej knižnice a tešíme sa na Vašu návštevu. Veríme, že knihy, ktoré ponúkame, Vás zabavia i poučia a že pri ich čítaní strávite príjemný čas.

Obecná knižnica informuje…

Zriaďovateľom obecnej knižnice v Soli je obec Soľ. Knižničný fond tvorí 7308 knižničných jednotiek. Je v ňom zastúpená odborná a krásna literatúra pre deti, mládež a dospelých. Pre verejnosť je obecná knižnica otvorená tri dni v týždni. Pondelok, utorok a v stredu v čase od 12.00 do 16.00 hodiny. Našu obecnú knižnicu navštevujú aj čitatelia zo susedných obcí. Pravidelne každý rok obohacujeme našu knižnicu o niekoľko nových knižničných jednotiek. Značný záujem je o detskú literatúru a beletriu pre dospelých. Každoročne sa obecná knižnica zapája aj do projektu na získanie finančných prostriedkov na obnovu knižničného fondu.
Veľký záujem je aj o internet. Aj v súčasnej dobe má naša knižnica svojich “verných čitateľov” nielen z radov detí, ale aj dospelých.

V roku 2016 bola obecná knižnica presunutá z priestorov Obecného úradu do priestorov Základnej školy v Soli.

Marec – mesiac knihy
Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní, či prvých prác v záhradkách, ale aj s oddychom v podobe čítania kníh. Knihy obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov a pozitívne ovplyvňujú myslenie. Knihy rozvíjajú fantáziu i tvorivosť a sú podnetné, nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií. Slúžia aj ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.                                              

Práve preto Obecná knižnica v Soli každý rok organizuje v mesiaci marci návštevy knižnice pre žiakov z MŠ a ZŠ, aby sa oboznámili s knihami a mali o nich čo najviac informácií. Všetky deti spolu so svojimi p. učiteľkami mali možnosť vidieť nové priestory obecnej knižnice, ktorá bola premiestnená z OcÚ do priestorov pod spojovacou chodbou v ZŠ v Soli. Práve v tomto mesiaci sme sa mohli venovať knihám viac ako inokedy. Pri návšteve knižnice boli deti oboznámené s tým, ako to v knižnici funguje, ako sa môžu stať čitateľmi knižnice, v ktoré dni je knižnica otvorená a v akom čase, ako sa majú správať ku knihám, ktoré si požičajú, ale aj množstvo iných a zaujímavých informácií, ktoré tu mohli načerpať. Keďže knižnica je aj o čítaní, prečítali sme si aj rôzne zaujímavé a poučné rozprávky, ktoré sa deťom veľmi páčili. V tomto mesiaci navštívilo obecnú knižnicu približne 240 deti.

Jeden známy výrok hovorí:

„Nehľadaj múdrosť nikde, nájdeš ju v múdrej knihe.“

Tak, či už patríte k stálym čitateľom, alebo ste len príležitostným marcovým čitateľom, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou.

V marci navštívili našu obecnú knižnicu aj deti zo ZŠ v Rudlove spolu so svojimi učiteľkami. Spoznali nové priestory našej knižnice, dozvedeli sa veľa zaujímavých  informácií o knihách a spolu s p. knihovníčkou si prečítali niekoľko rozprávok. V knižnici sa im veľmi páčilo, a preto niektoré deti povedali, že sa stanú čitateľmi knižnice. Budú si môcť prečítať aj nové tituly kníh, ktoré v tomto roku pribudli v našej obecnej knižnici.