Stavanie mája

Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky a zrodu nového života. Všetko živé, čo prišlo na svet v mesiaci máj, malo tendenciu rásť a rozvíjať sa. Máje boli známe už veľmi dávno. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa označuje ako máj. Táto tradícia sa zachovala až po dnes.
Aj tohto roku sme zorganizovali stavanie toho nášho májového stromu, ktoré sa uskutočnilo, ako inak v predvečer prvého mája – 30. apríla 2021. Aj tohto roku však bez účasti verejnosti, z dôvodu šíriacej sa pandémii vírusu COVID-19. Teraz už krásne sfarbený „máj“ zdobí centrum našej obce.