SODB 2021

Vážení občania, 

v dňoch 15. 02 – 31. 03. 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov. 
Na obecnom úrade bude najneskôr k 01. 02. 2021 zriadené kontaktné miesto, ktoré sa bude nachádzať v kancelárii prvého kontaktu.
Obyvateľ sa má prioritne SČÍTAŤ SÁM.
V prípade, že sa občan nemôže alebo nedokáže sčítať sám z akýchkoľvek dôvodov, navštívi kontaktné miesto kde mu bude umožnené sčítať sa, resp. so sčítaním mu pomôže stacionárny asistent sčítania. 
Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky po nahlásení údajov požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mobilného asistenta sa majú nahlásiť počas prvých dvoch týždňov sčítania, teda od 15. 02. – 31. 03. 2021.
Adresa kontaktného miesta:
Obecný úrad Soľ, 094 35  Soľ 161, e-mail. adresa: ocu.sol@slovanet.sk
t. č. 057 / 4496423
Kontaktné miesto bude pre občanov k dispozícii v týchto hodinách:
Pondelok od 7.30 hod. – 15. 30 hod.
Utorok od 7.30 hod. – 15.30 hod.
Streda od 7.30 hod. – 17.00 hod.
Piatok od 7.30 hod. – 14.00 hod.

Oficiálna stránka štatistického úradu, na ktorej sa dozviete všetky potrebné informácie:
https://www.scitanie.sk/

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Sčítací formulár, prostredníctvom ktorého sa občan sčíta a prostredníctvom ktorého sa zaznamenávajú zisťované údaje, je vyhotovený v 7 jazykových mutáciách. Okrem slovenského jazyka aj v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.