Aktivity JDS Soľ

Výročná členská schôdza za rok 2021

 

ZO JDS v Soli v roku 2018 

Ako ten čas letí

Pomaly sa blíži koniec kalendárneho roka 2018. Naša organizácia si vytýčila program, ktorý sme postupne napĺňali. Ako by to bolo nedávno. A čo sme prežili za tento čas dobrého a zlého? Hlavne, čo je pre nás dôležité? Činnosť našej organizácie sa stále rozširuje, vylepšuje a to je správne. Robíme tie akcie, ktoré robia naším členom krajší a plnohodnotnejší život. Tak to bolo aj v roku 2018. Nebolo toho málo. Spomeniem len niektoré z nich.

Hneď v januári sme bilancovali na výročnej členskej schôdzi a vytýčili si plán do roku 2018. Vo februári sme zorganizovali jednodňový výlet do Vysokých Tatier, pozrieť si ľadové sochy. Počasie nám prialo, bol krásny deň. Tie nádherné sochy z ľadu, ktoré sme videli v nás zanechali pekné spomienky.

V mesiaci júl sme navštívili mesto Sárospatak, kde teplá voda
a dobré počasie prispelo k dobrej nálade
a nazbieraniu nových síl.

Začiatkom augusta bol areál športového ihriska v Komáranoch zaplnený seniormi z topľanskej doliny.  Konal sa štvrtý ročník športových hier seniorov Čaklov, Komárany a Soľ. Súťažili členovia základných organizácií JDS. Hier sa zúčastnilo 40 účastníkov. Prvenstvo si odnieslo družstvo ZO JDS Soľ. V mesiaci júl sa organizovali okresné športové hry v Zámutove, ktorých sme sa zúčastnili. Na týchto športových hrách získala p. Anna Bertová tretie miesto v disciplíne chôdze s turistickými palicami. V mesiaci október sme zorganizovali zájazd do Leluchówa a Krynice.

V závere je potrebné povedať, že:

Život je dar, ktorý sme dostali a každý z nás ho má prežiť podľa svojich najlepších predstáv, užívajme si každú sekundu toho neuveriteľného a vzácneho daru.

                                                        Predseda ZO JDS v Soli
                                                                Dušan Berta

 

Guľáš majster 2018 
JDS
SOLIANSKI SENIORI 

 

 

Okresná športová olympiáda JDS v Zámutove

Seniori ZO-JDS v Soli 
počas víkendu dňa 14.7.2018 
žili športom
______________________________________________________________________________

            Areál penziónu Kondor nad obcou Zámutov ožil športovým zápolením. Všetkých účastníkov pri vstupe do areálu vítala hudobná skupina chlapcov Oreničovcov zo Zámutova. Súťaže sa zúčastnilo 171 seniorov. Súťažili muži aj ženy. Sľub za všetkých športovcov predniesla pani Helena Kollárová zo ZO-JDS Sedliská.

Za našu organizáciu sa zúčastnili:
Muži:                  Bamburák Drahoslav
                            Šopiak Miroslav
                            Čečko Michal
                            Berta Dušan
Ženy:                  Bertová Anna
                            Keblešová Milka
                            Bamburáková Eva
                            Demčáková Mária

               Tretie miesto v chôdzi s palicami získala pani Anna Bertová a 5. miesto v hode granátom získal pán Dušan Berta.

Patrí im veľké poďakovanie, ako aj všetkým prítomným súťažiacim, ktorí sa zúčastnili na krásnom športovom podujatí.

Opekačka v suchej doline

Brigáda na miestnom cintoríne

Seniori ZO-JDS v Soli hodnotili svoju činnosť

Dňa 14.4.2018 na výročnej členskej schôdzi seniori ZO-JDS Soľ hodnotili svoju činnosť za roky 2014 – 2017. Pozitívnu a cieľavedomú prácu ZO-JDS v Soli zhodnotil vo svojom vystúpení predseda pán Dušan Berta. Vyzdvihol, že práca ZO-JDS v Soli má zmysel.

         Uplynulé štyri roky boli naplnené aktívnym hľadaním spôsobov ako zlepšiť podmienky pre nás seniorov.

         Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor. Staronovým predsedom sa stal pán Dušan Berta. Vo svojom vystúpení poďakoval všetkým prítomným za dôveru a oboznámil s plánom činnosti na nastávajúci rok 2018. V závere zdôraznil:

„Je mojím želaním, aby bol nový výbor aktívnejší, aby pokračoval vo vytváraní nových podmienok pre dôstojnú starobu nás všetkých.“

         Poprial všetkým veľa zdravia, veľa osobnej pohody, ale aj oduševnenia a elánu, aby sme úspešne zvládli všetky naše predstavy a mali z nich radosť a uspokojenie.