Adventný veniec 2018

Adventný veniec 

Advent, advent, štyri sviece,

prvá z nich sa zatrbliece.

Za ňou druhá, tretia zhorí,

prinesieme stromček z hory.

A keď štvrtá horí stíška,

tešíme sa na Ježiška.

Advent je obdobím, ktoré sa vyznačuje oddychom a duchovnou prípravou na samotné Vianoce. Symbolom adventného obdobia je adventný veniec, ktorý sa spája so symbolikou radostného očakávania príchodu Ježiša Krista. Predvianočné obdobie našim občanom pripomína aj nadrozmerný adventný veniec so štyrmi sviecami, ktorý je umiestnený v centre našej obce. Každú nedeľu až do Štedrého dňa sa zapáli jedna sviečka. Na Štedrý deň a počas vianočných sviatkov budú zapálené všetky štyri sviece – pokoj, viera, nádej a láska.

Na príprave tohto nadrozmerného adventného venca sa v stredu 28. novembra podieľali členovia ZO ZZP a to: Helena Pavučková, Anna Česláková, Anna Bertová, Božena Bertová, Drahoslav Bamburák a Peter Imrich. Vo štvrtok 29. novembra veniec dozdobili všetci pracovníci obecného úradu.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto adventného venca a tým skrášlili centrum našej obce.