Pred svatim Jánom

Dňa 24. júna 2018 sa konali obecné slávnosti
„PRED SVATIM JANOM“
v priestoroch futbalového ihriska v Soli.

V kultúrnom programe vystúpili:

Žiaci zo ZŠ Soľ
Folklórna spevácka skupina SOĽANSKE NEVESTY
FS Oblík
Spevák a hudobník MAFIA CORNER

Okrem hudobných telies, ktoré vystupovali na týchto obecných slávnostiach
sme mali možnosť využiť aj atrakciu pre deti
a to vozenie v koči v záprahu dvoch koní.
Túto atrakciu využívali hlavne deti, ktoré z toho mali pekný zážitok.