Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 26.október 2020

Dátum uzavretia: 22.október 2020

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 720,00

Dodávateľ: Agrodružstvo v Soli

IČO: 36504459

Adresa: 094 35 Soľ 12

Stiahnuť: