Názov a predmet zmluvy: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Soľ

Dátum zverejnenia: 14.marec 2017

Dátum uzavretia: 14.marec 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 6/2017/SMC

Suma: 5 700,00

Dodávateľ: Slovak Medical Company, a.s.

IČO: 36486264

Adresa: Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: