Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Výstavba novej MŠ v obci Soľ - inžinierske siete

Dátum zverejnenia: 1.jún 2016

Dátum uzavretia: 31.máj 2016

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2016/SMC

Suma: 4 860,00

Dodávateľ: Slovak Medical Company, a.s.

IČO: 36486264

Adresa: Duchovničovo námestie 1, 080 01 Prešov

Stiahnuť: