Názov a predmet zmluvy: Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

Dátum zverejnenia: 5.december 2019

Dátum uzavretia: 5.december 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 700,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: