Názov a predmet zmluvy: Parcela E-KN 1349/3

Dátum zverejnenia: 26.október 2015

Dátum uzavretia: 23.október 2015

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2015

Suma: 1 501,00

Dodávateľ: Mária Kovalčíková + spoluvlastníci

IČO:

Adresa: 094 34 Bystré

Stiahnuť: