Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 4/2021

Dátum zverejnenia: 16.jún 2021

Dátum uzavretia: 15.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 4/2021

Suma: 3 935,00

Dodávateľ: viacerí vlastníci

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: