Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 3/2018

Dátum zverejnenia: 09.október 2018

Dátum uzavretia: 08.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 3/2018

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: