Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2020

Dátum zverejnenia: 03.marec 2020

Dátum uzavretia: 03.marec 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2020

Suma: 80,75

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: