Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 1/2017

Dátum zverejnenia: 11.máj 2017

Dátum uzavretia: 09.máj 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2017

Suma: 481,27

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: