Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 1/2019

Dátum zverejnenia: 03.máj 2019

Dátum uzavretia: 02.máj 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 1/2019

Suma: 1 020,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: