Názov a predmet zmluvy: Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove komunitného centra

Dátum zverejnenia: 30.jún 2021

Dátum uzavretia: 30.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 0,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: