Názov a predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/40/054/205

Dátum zverejnenia: 11.máj 2020

Dátum uzavretia: 30.apríl 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 20/40/054/205

Suma: 0,00

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO: 30794536

Adresa: Nám. slobody 5, 093 01 Vranov n. T.

Stiahnuť: