Názov a predmet zmluvy: Kúpna zmluva č. 2/2019

Dátum zverejnenia: 04.jún 2019

Dátum uzavretia: 03.jún 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 2/2019

Suma: 171,25

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: Soľ 161, 094 35 Soľ

Stiahnuť: