Objednávky

Popis objednaného plnenia Zverejnené Vyhotovené Č. objednávky Suma Identifikácia zmluvy Dodávateľ PDF

ÚP obce Soľ – odb. posudok

27. september 2016

24. február 2016

86/2016

0,00

ENVICONSULT spol. s r.o.

Mat. na opr. has. zbrojnice

27. september 2016

22. február 2016

85/2016

0,00

ELA VRANOV, s.r.o.

Zosilovač do KD

27. september 2016

26. február 2016

84/2016

0,00

Unitech, s.r.o.

Reprezent. predmety

27. september 2016

19. február 2016

83/2016

0,00

LIM PO, s.r.o.

Vývoz odpadu kontajnerovým vozidlom

27. september 2016

22. február 2016

82/2016

0,00

RAMEKO, s.r.o.

Catering. služby – Stret. s posl. NRSR

27. september 2016

23. február 2016

81/2016

0,00

Peter Sabo

Catering. služby – Otvor. mult. ihr.

27. september 2016

26. február 2016

80/2016

0,00

Peter Sabo

Vystúpenie - mažoretky VARANOVIA

27. september 2016

8. september 2016

213/2016

0,00

ZŠ Sídlisko II

Pred svatim Janom – požič. lavíc

27. september 2016

17. jún 2016

125/2016

0,00

Obec Dlhé Klčovo

Preprogram. EZS v DS

27. september 2016

9. jún 2016

124/2016

0,00

J.Török - ELAKPRO

Kont., čist. komínov – MŠ

27. september 2016

29. február 2016

79/2016

0,00

J. Gazdík – GAZKOM

Kont., čist. komínov – NBNŠ

27. september 2016

29. február 2016

78/2016

0,00

J. Gazdík – GAZKOM

Materiál na úpravu parkiet v KD

27. september 2016

26. február 2016

77/2016

0,00

DUVALO, s.r.o.

Potraviny pre MŠ

27. september 2016

26. február 2016

76/2016

0,00

Frapek, s.r.o.

Ovocie pre MŠ

27. september 2016

26. február 2016

75/2016

0,00

HOOK, s.r.o.

"Školské ovocie"

27. september 2016

26. február 2016

74/2016

0,00

HOOK, s.r.o.

Potraviny pre MŠ

27. september 2016

22. február 2016

73/2016

0,00

INMEDIA, spol.s.r.o.

Potraviny pre MŠ

27. september 2016

22. február 2016

72/2016

0,00

INMEDIA, spol.s.r.o.

Potraviny pre MŠ

27. september 2016

26. február 2016

71/2016

0,00

DMJ MARKET, s.r.o.

Odb. prehliadka, skúška, elek. inšt. - 49

27. september 2016

18. február 2016

70/2016

0,00

J. Sopko

Odb. prehliadka, skúška, elek. inšt. - OcÚ

27. september 2016

18. február 2016

69/2016

0,00

J. Sopko

Odb. prehliadka, skúška, elek. inšt. - Športklub

27. september 2016

16. február 2016

68/2016

0,00

J. Sopko

Odb. prehliadka, skúška, elek. inšt. - DS

27. september 2016

15. február 2016

67/2016

0,00

J. Sopko

Servisné práce, PC

27. september 2016

22. február 2016

66/2016

0,00

3soft VRANOV, s.r.o.

Prac. oblečenie UoZ

27. september 2016

4. február 2016

65/2016

0,00

SIETTEX s. r. o.