Názov a predmet zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena

Dátum zverejnenia: 09.január 2018

Dátum uzavretia: 20.december 2017

Číslo zmluvy/dodatku: 857271011-2-2017-ZVB

Suma: 3 815,00

Dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky

IČO: 31364501

Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Stiahnuť: