Názov a predmet zmluvy: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Dátum zverejnenia: 21.august 2018

Dátum uzavretia: 14.august 2018

Číslo zmluvy/dodatku: ZoP/2018/405 - BZ

Suma: 0,00

Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.

IČO: 36599361

Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Stiahnuť: