Názov a predmet zmluvy: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Dátum zverejnenia: 10.december 2020

Dátum uzavretia: 10.december 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 2072/VSD/2020

Suma: 0,00

Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a. s.

IČO: 36599361

Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Stiahnuť: