Názov a predmet zmluvy: Zmluva o termínovanom úvere

Dátum zverejnenia: 26.september 2019

Dátum uzavretia: 26.september 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 888/2019/UZ

Suma: 100 000,00

Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Stiahnuť: