Názov a predmet zmluvy: Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001664-0533

Dátum zverejnenia: 28.október 2019

Dátum uzavretia: 28.október 2019

Číslo zmluvy/dodatku: USVRK-OIP-2019/001664-053

Suma: 0,00

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Stiahnuť: