Názov a predmet zmluvy: Zmluva o prenájme so servisnými službami

Dátum zverejnenia: 25.august 2020

Dátum uzavretia: 18.august 2020

Číslo zmluvy/dodatku: 00100/20/111_REMIDA

Suma: 2 462,40

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Stiahnuť: