Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb - Riadenie projektu-externý manažment pre projekt: Dobudovanie systému nakladania s KO

Dátum zverejnenia: 26.jún 2018

Dátum uzavretia: 26.jún 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 6 559,20

Dodávateľ: Mediinvest Consulting, s.r.o.

IČO: 45483078

Adresa: Lipová 15, 082 21 Veľký šariš

Stiahnuť: