Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Dátum zverejnenia: 21.jún 2021

Dátum uzavretia: 21.jún 2021

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 435,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: