Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb na vykonávanie periodických odborných prehliadok výťahov

Dátum zverejnenia: 11.máj 2018

Dátum uzavretia: 11.máj 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 72,00

Dodávateľ: Jozef Kočiško

IČO: 30619319

Adresa: Budovateľská 430, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Stiahnuť: