Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP - Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Soľ

Dátum zverejnenia: 18.máj 2018

Dátum uzavretia: 10.máj 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 432 595,65

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810

Adresa: 812 35 Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 1

Stiahnuť: