Názov a predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP

Dátum zverejnenia: 09.august 2021

Dátum uzavretia: 04.august 2021

Číslo zmluvy/dodatku: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/60

Suma: 217 912,15

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia

IČO: 42181810

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1 Bratislava

Stiahnuť: