Názov a predmet zmluvy: Zmluva o NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 18.máj 2018

Dátum uzavretia: 10.máj 2018

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 248 973,43

Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO: 42181810

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Stiahnuť: