Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2918007011

Dátum zverejnenia: 26.november 2019

Dátum uzavretia: 26.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku: 2918007011

Suma: 5,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: