Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 023003

Dátum zverejnenia: 04.október 2021

Dátum uzavretia: 04.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 023003

Suma: 5,00

Dodávateľ: Vladimír Džama

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: