Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 020009

Dátum zverejnenia: 25.október 2021

Dátum uzavretia: 20.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 020009

Suma: 8,00

Dodávateľ: Ján Goroľ

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: