Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 019001

Dátum zverejnenia: 15.november 2021

Dátum uzavretia: 09.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 019001

Suma: 5,00

Dodávateľ: Schleif Vladimír

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: