Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118 005010

Dátum zverejnenia: 02.november 2021

Dátum uzavretia: 29.október 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118 005010

Suma: 5,00

Dodávateľ: Mgr. Gabriela Kopčáková

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: