Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2118004009

Dátum zverejnenia: 3.november 2021

Dátum uzavretia: 03.november 2021

Číslo zmluvy/dodatku: 2118004009

Suma: 5,00

Dodávateľ: Anna Bilá

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: