Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2218008006

Dátum zverejnenia: 10.január 2022

Dátum uzavretia: 10.január 2022

Číslo zmluvy/dodatku: 2218008006

Suma: 8,00

Dodávateľ: Anton Jurečko

IČO:

Adresa:

Stiahnuť: