Názov a predmet zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2818024013

Dátum zverejnenia: 20.október 2018

Dátum uzavretia: 19.október 2018

Číslo zmluvy/dodatku: 2818024013

Suma: 5,00

Dodávateľ: Obec Soľ

IČO: 00332861

Adresa: 094 35 Soľ 161

Stiahnuť: