Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ

Dátum zverejnenia: 03.júl 2017

Dátum uzavretia: 03.júl 2017

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 650,00

Dodávateľ: RNDr. Mária Pavúková, 094 21 Nižný Hrabovec 309

IČO: 34898255

Adresa: 094 21 Nižný Hrabovec 309

Stiahnuť: