Názov a predmet zmluvy: Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného úradu - kuchynské linky

Dátum zverejnenia: 21.november 2019

Dátum uzavretia: 21.november 2019

Číslo zmluvy/dodatku:

Suma: 3 955,65

Dodávateľ: Peter Kušnír

IČO: 40873838

Adresa: Krásna Lúka, 082 73 Krásna Lúka

Stiahnuť: